• Ring oss +46 73 589 21 15
  • Kontakta oss på email ? info@unitedcarenordic.com
  • Beställa extra filter ? service@unitedcarenordic.com

Vi kan inomhusmiljö.

En aktiv partner för Er verksamhetsstrategi för att förhöja hygiennivån och på så sätt bidra till en bättre inomhusmiljö. Detta ser vi får effekter på prestationen på arbetsplatsen.

Just nu råder pandemi och det är av intresse att förbereda sin verksamhet :

•          Vilka åtgärder behöver ert företag vidta för att skapa en kontinuerlig och hållbar strategi för en effektiv och säker arbetsplats?

•          Hållbart strategi – så nära ”zero-risk” som möjligt

•          Identifierade desinficerade zoner och utrymmen

•          Minimera smittspridningsrisken i er verksamhet

•          Vi har produkterna som hjälper er eliminera virus, bakterier och oönskade mikro-organismer i er inomhusmiljö

Tillsammans är det möjligt att förbättra inomhusmiljön samtidigt som produktivitet och prestation ökar.
Det finns även byggnadsrelaterade problem att ta hänsyn till. 
Har ni funderingar på hur det är beställt med inomhusluftens kvalitet på arbetsplatsen? I så fall rekommenderar vi någon av våra Hygien-diagnoser för att få en bild av situationen ni befinner er i. 

Att beställa en diagnos av oss ska vara enkelt och ge alla inblandade en rättvisande bild och möjlighet att förstå hur situationen ser ut för ögonblicket. För hållbar luft som ger hållbara medarbetare.

Vi har förstått att samtidigt som fastigheter ventileras enligt krav och normer, upplever personer som vistas i byggnader att luftens kvalitet och renlighet borde förbättras ytterligare. Symptom som huvudvärk, irriterade luftvägar, snuva eller t.ex. illamående hos personal och besökare kan tyda på att man behöver beakta kompletterande åtgärder till befintlig ventilationslösning. Detta skapar följaktligen situationer då fastighetsintressen och budgetar, ställs mot individer och, ibland till och med, deras hälsa.

Vi vill hjälpa organisationer att få snabb kontroll på den situation där dem befinner sig, oberoende om dem är ägare av fastigheten eller hyresgäster. 

Vi arbetar med, dels tester för att kartlägga nivåer/halter av partiklar, VOC gaser, fuktskadebakterier, mögelsporer, asbest, etc., dels med "vanliga" luftrenare, men framför allt med det som vi anser är marknadens mest lämpliga lösning, på den komplexa problematiken som inomhusmiljön och luften bjuder på, nämligen EOLIS AIR MANAGER. 

Vi är stolt distributör av NatéoSantés produkter i Norden och vill gärna bjuda på nedan film för att framhäva EOLIS luftrenaren och faktumet att den som en "Made in France"-produkt också är den enda luftrenaren på den europeiska marknaden som genomgått och blivit godkänd i EU-kommissionens verifieringsprogram ETV - Environmental Technology Verification.